PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

9.VIII.św.Jana Marii Vianney

Wtorek -Msza św. o godz. 7.20


10.VIII.św.Wawrzyńca

Środa-Msza św. o godz. 18.30


11.VIII.św.Zuzanny

Czwartek -Msza św. o godz. 7.20


12.VIII. św.Klary

Piątek-Msza św. o godz.7.20


13.VIII. wigilia

Sobota- Msza św. o godz. 18.3014.VIII .

10 Niedziela po Świątkach

Msze św. o godz. 8.15 , 9.5015.VIII. Wniebowzięcie N.M.P.

Msze św. o godz. 8.15 , 9.50