PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Prośba o modlitwę za chorego

Serdecznie proszę o modlitwę do Miłosiernego Boga przez Maryję
Niepokalaną za mojego Ojca - Romana, który prawdopodobnie przeszedł udar
i znajduje się teraz w szpitalu.

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót