PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Modlitwa o biskupa

Pragnę powiadomić, że J.E. ks. biskup Donald J. Sanborn, Przełożony
Generalny Instytutu, zamierza przybyć na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w drugiej połowie sierpnia, by udzielić sakramentu
bierzmowania, pokrzepić Polaków na duchu i uświetnić swą obecnością
oficjalne katolickie obchody Stulecia Wiktorii Warszawskiej.
Jednakże z powodu utrudnień w podróżach może być to utrudnione. Zatem
apeluję o szturm modlitewny do Miłosiernego Pana Jezusa przez
Niepokalane Serce Maryi Królowej Korony Polski o to by wizyta
Najwielebniejszego księdza biskupa była możliwa.
Kandydatów do bierzmowania wzywam do pilnego studiowania katechizmu!

W oktawę świętego Floriana Męczennika Patrona Polski,

ks. Rafał Trytek ICR


Powrót