PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wspomnienie o Przyjacielu

W piątek około godz. 16.30 czasu polskiego zmarł Wielebny x. Antoni
Cekada (1951–2020). Śmierć miał spokojną, gdyż umierał w otoczeniu JE x.
biskupa Daniela L. Dolana i innych duchownych posługujących w kościele
pod wezwaniem świętej Gertrudy Wielkiej (West Chester, Ohio) – którego
był współbudowniczym, w którym przez wiele lat pełnił owocną posługę
duszpasterską (był również organistą) i gdzie napisał swoje najlepsze
artykuły teologiczne.

Obrona świętej Wiary rzymskokatolickiej byłą treścią Jego kapłańskiego
życia – od chwili święceń, które przyjął z rąk arcybiskupa Marcelego
Lefebvre’a w 1977 roku. W 1983 r. został usunięty z Bractwa Kapłańskiego
Świętego Piusa X ze względu na opór wobec narzucenia liturgii modernisty
Anioła Roncallego („Jana XXII”) przez władze FSSPX – co było złamaniem
zobowiązania danego przez arcybiskupa Lefebvre’a duchownym z krajów
anglojęzycznych i niemieckich. Do końca życia pozostał wierny liturgii
świętego papieża Piusa X, którego naśladował, konsekwentnie zwalczając
modernizm i religię ufundowaną na postanowieniach Vaticanum II.

Miałem zaszczyt poznać xiędza Antoniego podczas święceń kapłańskich w
2007 r. X. Cekada był bardzo kontaktowym, uczynnym, pełnym humoru
duchownym. Jego artykuły, obok pism JE x. biskupa Donalda J. Sanborna,
były tymi, które zaważyły również na mojej decyzji o jednoznacznym
odrzuceniu modernizmu i – w ramach obozu sedewakantystycznego –
zwalczaniu religii soborowej. Znakomite publikacje x. Cekady można
znaleźć na stronach sedevacante.pl i ultramontes.pl. Nazwałem x. Cekadę
Przyjacielem, ponieważ Jego kapłański dorobek decydująco przyczynił się
do okrzepnięcia naszych struktur również w Polsce.

X. Antoni Cekada umierał, mając na ustach modlitwę, której nauczyła Go
włoska matka (ojciec x. Cekady był Słoweńcem): Słodkie Serce Jezusa –
bądź moją miłością, Słodkie Serce Maryi – bądź moim zbawieniem.

Niech spoczywa w pokoju.

ks. Rafał Trytek icr
Powrót