PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Święto Niepodległości A.D. 2020

Dzień 11 listopada to święto św. Marcina, biskupa i wyznawcy.
Pochodził on z Panonii, z terenów dzisiejszych Węgier. Najbardziej znany
jest Jego wizerunek gdy dzieli się z biedakiem kawałkiem swojej szaty. O
wiele większym miłosierdziem wykazał się jednak święty Marcin, godząc
się na wybór na biskupa słowami : "Jeżeli jestem Twemu ludowi potrzebny,
nie odmówię pracy". Tej pracy bardzo nam dzisiaj w Polsce potrzeba-
pracy około krzewienia Wiary, odbudowy obyczaju, postawy obywatelskiej
odpowiedzialności, posłuszeństwa prawom i konstytucjom, cierpliwej pracy
dla rodziny i Ojczyzny.
W Święto Niepodległości A.D. 2020 życzę wszystkim Rodakom szczególnej
opieki Naszej Królowej- Niepokalanej Matki Bożej,

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót