PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Prośba o modlitwę za chorego

Proszę o modlitwę za naszego wiernego ze Szwecji, Pana Ralfa Karlsena,
ciężko chorego na raka żołądka. W Jego domu znajduje się oratorium św.
Kolety. Niestety nie jest w tej chwili możliwe udzielenie mu sakramentów
świętych ze względu na reżim sanitarny.

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek
Powrót