PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę - cd.

15 lutego A.D. 2021, w święto świętych Faustyna i Jowity ogłosiłem
powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Pod patronatem
Matki Bożej Królowej Polski chcemy modlitwą różańcową uprosić Boże
Miłosierdzie dla Kościoła Świętego, by znowu zajaśniał potęgą i
świętością, a przede wszystkim, by powróciła hierarchia duchowna
głosząca doktrynę katolicką i potępiająca z całą mocą błędy przeciw
wierze i moralności.

Również z Niebios oczekujemy pomocy dla naszej uciemiężonej Ojczyzny,
którą Opatrzność Boża nam dała za ziemską Matkę i którą miłujemy, by
wypełnić czwarte przykazanie Dekalogu. Jak niemal zawsze w historii ci
sami wrogowie, którzy nienawidzą katolicyzmu, chcą zaszkodzić również
Polsce. Mając świadomość, że nasza sytuacja jest po ludzku beznadziejna,
prosimy o pomoc Niebiosa przez wstawiennictwo tych świętych, którzy
uprosili ratunek dla chrześcijaństwa w chwilach tragicznych zagrożeń –
jak św. Pius V czy bł. Innocenty XI.

Prosimy także o pomoc świętych Patronów Polski, zwłaszcza św. Andrzeja
Bobolę, któremu zawdzięczamy autorstwo ślubów lwowskich króla Jana
Kazimierza.

Od 1 marca tego roku nie będą już ogłaszane intencje modlitewne Bractwa
Różańcowego Świętego Piusa V na każdy miesiąc, ale wszystkie intencje
Bractwa będą tożsame z intencjami Krucjaty Różańcowej za Kościół i
Ojczyznę.

Modlitwa za Ojczyznę x. Piotra Skargi SI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła
Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W święto św. Macieja Apostoła A.D. 2021

ks. Rafał J. Trytek ICR
Powrót