PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Stulecie konstytucji marcowej

Dnia 17 marca A.D. 1921 uchwalono konstytucję dla odrodzonej
Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa zasadnicza kształtowała polskie
życie publiczne przez następnych kilkanaście lat. Jej niewątpliwą zaletą
było odwołanie się w preambule do Boga: "My, Naród Polski, dziękując
Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z
wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które
najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały,
nawiązując do świetnej tradycji Konstytucji 3-go Maja..." Zawdzięcza to
ona m.in. członkom komisji konstytucyjnej- ks. Antoniemu Stychlowi;
znanemu społecznikowi z zaboru pruskiego, oraz ks. Kazimierzowi
Lutosławskiemu; działaczowi endecji i wiceprzewodniczącemu sejmowej
komisji konstytucyjnej, który był autorem preambuły.
Oprócz wielu pozytywnych elementów, tzw. konstytucja marcowa z 1921 r.
ustanawiała niestety w Polsce republikę parlamentarną i demokratyczną ze
słabą władzą wykonawczą, co należy przypisać zbytniemu zapatrzeniu się
we wzorce panujące u naszego ówczesnego głównego sprzymierzeńca jakim
była Francja. Należy być Bogu wdzięcznym i za tę niedoskonałą ustawę
zasadniczą, chociaż gdy doczekamy Polski katolickiej i niezależnej nowa
konstytucja nieskażona błędami współczesności będzie koniecznie
potrzebna.

W wigilię święta św. Kazimierza królewicza, 3.III. a.d. 2021,

ks. Rafał J. Trytek
Powrót