PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Zmiana terminu pielgrzymki


Z powodu wyznaczenia na następującą sobotę daty pogrzebu śp. Pani
Eugenii (zmarłej pobożnie w Chrystusie dzisiaj to jest w święto
Rozesłania św. Apostołów; po tym jak dwa dni wcześniej udzieliłem Jej
sakramentów świętych) nie będę mógł poprowadzić w tę sobotę pielgrzymki
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Następny termin to 24 lipca. Proszę w
zrozumienie i modlitwę za zmarłą.

15 lipca A.D. 2021,

ks. R.J.Trytek
Powrót