PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii Zebrzydowskiej A.D. 2021


Przed kilkoma godzinami zakończyła się nasza szesnasta już pielgrzymka
do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku miała ona przede wszystkim
charakter dziękczynny. Składaliśmy Bogu dzięki przede wszystkim za 15
lat mojej pracy duszpasterskiej w Polsce. Wśród 35 uczestników, w tym
licznych rodzin z dziećmi, byli przedstawiciele głównych oratoriów
Polsce- krakowskiego, wrocławskiego i warszawskiego. Pielgrzymka miała
wyjątkowo spokojny, rozmodlony charakter. To co uderzało szczególnie to
wielka zgoda, szacunek i sympatia między wiernymi. Odsianie mącicieli,
besserwisserów i oryginałów skupionych na autokreacji dało naprawdę
wspaniały efekt! Pielgrzymka odbyła się w święto naszej wielkiej
polskiej Patronki- błogosławionej Kunegundy. Rano odprawiłem mszę świętą
wraz z nabożeństwem przed Najświętszym Sakramentem, a potem wyruszyliśmy
w stronę najstarszej polskiej Kalwarii. Matka Boża czuwała nad nami,
zapewniając pielgrzymce wspaniałą, ciepłą, lecz nieupalną pogodę. Mimo
wielu kilometrów do przebycia nawet czteroletnie dzieci nie narzekały...
Gdyby zgnuśniali dorośli zechcieli brać przykład z dzielnych malców i
spróbowali wziąć się w karby!
Pielgrzymka odbyła się w stulecie poświęcenia Polski Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa na Małym Rynku w Krakowie. Również za to dziękowaliśmy
Chrystusowi, upraszając Go by zechciał królować nad naszym uciemiężonym
i błądzącym narodem, by dał nam siły do odbudowy religijnej,
obyczajowej, zdrowotnej i gospodarczej.
Jak zawsze pokładamy nadzieję w interwencję Niepokalanej Matki Boga,
która sama zażyczyła sobie być nazywaną Polski Królową. To w Polsce
powstał zakon mający w nazwie Niepokalane Poczęcie Bogarodzicy.
Wierzymy, że przez czczenie Maryi w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia
możemy odnieść zwycięstwo nad wszystkimi wrogami, a przede wszystkim nad
samymi sobą- Deus vult!

Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptio,
sit nobis salus et protectio!

24.VII.2021,

ks. Rafał Trytek

Powrót