PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

"Święty Dominik"

W dzisiejszym dniu przypada 800 lat od narodzenia św. Dominika,
Patriarchy Zakonu Kaznodziejskiego, dla nieba. Upraszajmy tego wielkiego
świętego kapłana, gorliwego o zbawienie dusz i zwalczanie herezji, a
także propagatora Różańca Świętego, o opiekę dla wszystkich katolików
stawiających opór modernizmowi. Siostrom św. Tomasza z Akwinu (USA),
które mają regułę III Zakonu św. Dominika dla osób żyjących we
wspólnocie, składamy życzenia upodobnienia do świętego Patriarchy w jak
największym stopniu!
Również świeckim tercjarzom dominikańskim żyjącym w rodzinach składam
życzenia opieki świętego Patrona.

4.VIII.A.D.2021

ks. Rafał J. Trytek ICR
Powrót