PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

80-lecie śmierci ojca Maksymiliana Marii Kolbe O.F.M.Conv


NBPJCH!

14 sierpnia 2021 roku mija kolejna, już osiemdziesiąta rocznica śmierci
ojca Maksymiliana Marii Kolbe- wielkiego czciciela Boga i Niepokalanej,
kapłana, misjonarza i wydawcy prasy katolickiej.
Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu z powodu
ofiarowania swojego życia za bliźniego (przyczyna bliższa). W tym obozie
znalazł się jednak z powodu nienawiści niemieckich pogan i szowinistów
do katolickiego duchowieństwa i katolickiego narodu polskiego (przyczyna
dalsza).


ks. R.Trytek ICR

Powrót