PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Głos kapłański nr 18 -Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża
Królowa Anielska!

Święto Wniebowzięcia N.M.P. zostało ustanowione by uczcić wielki
Jej tryumf jakim był sposób odejścia z tego świata. Do tej pory
wszystko w życiu Maryi było ukryte lub nierzucające się w oczy. Jej
Zwiastowanie nadejścia Zbawiciela, pokorna służba w świętej Rodzinie,
brak publicznie oddawanej czci, trwanie z Chrystusem w Jego
cierpieniach,
zbieranie Jego Przenajdroższej Krwi pod drzewem krzyża, Jej
doczesne życie było drogą współzasługującego cierpienia. Maryja nie
żądała
dla siebie szacunku za życia, ale cieszyła się gdy upraszała łaski i
cuda
swojego wszechmocnego Syna jak w Kanie Galilejskiej. Niepokalana
doskonale
wiedziała jaka Jej rola i bardzo wiernie Ją wypełniała. Wiedziała,
że trwała nagroda czeka Ją dopiero w niebie, a na ziemi skupiała się
maksymalnie
na służbie Bogu i ratowaniu dusz.
Przejście do Nieba oznaczało dla Niej osiągniecie wiecznej nagrody i
rozpoczęcie
innego rodzaju służby. Po swoim ukoronowaniu przez całą Trójcę
Świętą na Królową Nieba i Ziemi, objęła zarząd nad rozdzielaniem Bożego
Miłosierdzia i zaczęła rozdawać jak najhojniej łaski dzieciom Jej Syna
nabytym
Jego Przenajdroższą Krwią, które stały się również Jej przybranymi
dziećmi. Święty Jan był pierwszy, który otrzymał w darze od Chrystusa
Maryję, ale każdy z nas może być św. Janem jeżeli przyjmie ten
drogocenny
spadek od naszego Pana i Króla i będzie żył tak jakby Niepokalana
i Królowa była Jego domownikiem.
Chciejmy się budzić i zasypiać w Jej ramionach, zwracajmy się do Niej
w każdej potrzebie i frasunku, miłujmy Ją do szaleństwa (w zasadzie
Maryja
jest jedyną niewiastą do której miłością nie można przesadzić...),
przedstawiajmy
Jej każdy plan i zamierzenie, do Niej się uciekajmy w walce
z przeciwnikiem i samym sobą, Ją miejmy za latarnię rozświetlającą
mroki, Jej powierzajmy naszą przyszłość, bliskich, Kościół Święty,
Ojczyznę, miejsce pracy, całą ludzkość, odchodzących z tego życia do
wiecznego, nasze zasoby, talenty – po prostu wszystko, absolutnie i
zupełnie wszystko. Z Nią i tylko z Nią możliwe nasze nawrócenie,
podźwignięcie z grzechów, wzrost w łasce, osiągnięcie poziomu duchowego
Jej świętych.
Spójrzmy na sierpniowy kalendarz – ilu w nim świętych, którzy już za
życia nadzwyczajnie się uświęcili dzięki Niej – św. Dominik, św.
Bernard, św. Jan Eudes, św. Józef Kalasanty, św. Alfons Liguori. Wszyscy
to Założyciele nowych rodzin zakonnych w której Maryja zajmowała
najważniejsze po Panu Bogu miejsce! Jakie rzesze świętych wyszły z
szeregu cystersów, dominikanów, pijarów czy redemptorystów!
Nic dziwnego bo Ona jest Matką Bożą Łaskawą, czyli dawczynią wszystkich
łask swojego Syna Chrystusa! Oddajmy naszej Królowej nasze serca, a
zagości w nich pokój wraz z Duchem Świętym. W czasach powszechnej zdrady
i niewierności, kłamstwa i niewierności uczyńmy Pannę wierną naszą
Królową, a raczej uznajmy Jej panowanie w pełni i całkowicie.
Pa-miętajmy, że Niepokalana Królowa Polski sama zechciała nad nami
władać, mieć Polaków za swoje umiłowane dzieci. Cóż to za honor i
szczęście, ja-kież źródło świętej i niegasnącej nadziei, jakaż pomoc i
pociecha dla nas, nieudolnie potykających się o niemal wszystko.
Mówmy Maryi – "Monstra t`esse Matrem" – ukaż się nam Matką, zwycięż
wszystkie herezje, zdepcz głowę szatana. Ulecz nas, ratuj i pocieszaj.
Bez Ciebie naprawdę zginiemy, bez Ciebie nasze życie już przegrane!

Niepokalana, Wniebowzięta Królowo Polski módl się za nami!

ks. Rafał J. Trytek ICR

Powrót