PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Głos kapłański z nr 19 Biuletynu Czcicieli św. Marii Goretti

Głos kapłański nr 19

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Niepokalane Serce Maryi!
Różne anomalia pogodowe które w ostatnim czasie pojawiły się niemal na
całym świecie, podobnie jak ogólna sytuacja religijna i polityczna nie
napawają optymizmem. Mimowolnie zaczynamy myśleć o przemijaniu i
kruchości wszystkiego co jest
na tym świecie. Pojawiają się nawet przeczucia nadciągającej apokalipsy.
Nie wiemy czy to już ten czas, ale warto przemyśleć na nowo całe swoje
życie, które może się skończyć szybciej niż się tego spodziewamy. Czy
jesteśmy gotowi na spotkanie z Sędzią Sprawiedliwym; zdanie raportu ze
stanu swojego duszy? Czy aby na pewno jesteśmy w stanie łaski
uświęcającej? Czy zebraliśmy wystarczająco wiele dobrych uczynków? Czy
staraliśmy się na poważnie zadośćuczynić za krzywdy wyrządzone Bogu i
ludziom?
Nie znamy prawidłowej odpowiedzi na powyższe pytania! Co zrobimy bez
łaski Naszego Pana, bez opieki naszej Miłosiernej Królowej Różańca
Świętego i Polski? Uciekajmy się bezustannie pod opiekę Niepokalanej by
nas broniła
przed nami samymi. Dobrym znakiem jest umiejętność modlitwy za naszych
wrogów i prześladowców tak jak to czynił na Krzyżu Świętym nasz Pan
Jezus Chrystus. Zachęcam do nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Naszego
Króla i Zbawcy. Wpatrywanie
się w Jego Twarz może być remedium na rozczulanie się nad sobą.
Kontemplacja Cierpiącego Pana i Jego słodkiego Oblicza da nam siłę do
walki i ducha wdzięczności za Cenę jaką Zbawiciel za nas niewdzięcznych
zapłacił.
Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny przypomina nam, że
Niepokalana współcierpiała z Chrystusem i dała nam Chrystusowe
zbawienie, cały czas za nami oręduje i czeka na nas z otwartymi
ramionami niezależnie od
tego ile do tej pory nabroiliśmy. Czcijmy Jej Niepokalane Poczęcie
N.M.P. godzinkami tak pięknie skomponowanymi przez błogosławionego
Ładysława z Gielniowa. Nie zapominajmy prosić wielkiego świętego Papieża
i Wyznawcy Piusa X o zniszczenie herezji modernizmu, restytucję
katolickiej liturgii – najlepiej według Jego rubryk,
ducha pokory, pracowitości, skromności i czystości.

ks. Rafał J. Trytek ICR
Powrót