PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Kilka słów o nabożeństwie do Przenajśw. Oblicza Zbawiciela


„Twarzy mojej nie odwróciłem od łających i plujących na
mnie”. (Izaj. 50, 6)

Pan Jezus , nasz najukochańszy Mistrz Boski, sam raczył objawić nam
nabożeństwo do Swego Najśw. Oblicza – a przez nie jakoby otworzył nam
nowe źródło łask Bożych, obiecując, że ci, którzy czcić będą Jego Najśw.
Oblicze w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła święta
Weronika.
Zależnie od tego, z jaką gorliwością czcić będą Jego Najśw. Oblicze,
oszpecone przez bluźnierców, będzie czuwał nad ich obliczem, oszpeconym
przez grzechy. Oblicze moje jest jakby pieczęcią Bóstwa, która ma moc
przywracać duszom podobieństwo Boże.
Dla zachęcenia nas do tego pobożnego ćwiczenia, które wielce jest miłym
Panu Jezusowi i całemu niebu, udarował wszystkich czcicieli Swego
Najświętszego Oblicza wielkimi obietnicami, z których wyjątki
umieszczamy:

Obietnice P. Jezusa, dane czcicielom Jego Najświętszego Oblicza:

1. Osoby, mające nabożeństwo do św. Oblicza, otrzymują na ziemi
wewnętrzne i stałe światło, a w niebie szczególniejszą światłością
jaśnieć będą
2. Osoby, które wpatrywać się będą w rany Mego Oblicza na ziemi,
wpatrywać się też będą w Nie w niebie, jaśniejące chwałą.
3. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
4. Będę ich bronił od wszelkich nieszczęść i złych przygód.
5. Ci, którzy będą ofiarować Moje św. Oblicze Ojcu Mojemu, wyproszą
przez
to nawrócenie wielu grzeszników.
6. Przez to ofiarowanie nic im nie będzie odmówione.
7. Przez to św. Oblicze będą działać cuda.
8. Zapewnię im wytrwanie do końca.
9. Żaden z nich nie będzie odłączone ode Mnie.
10. Ci, którzy w jakikolwiek sposób bronić będą na ziemi sprawy Mojej na
zadośćuczynienie, Ja także będę ich bronił przed Moim Ojcem w niebie i
dam
im królestwo Moje.

Modlitwa do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa
(300 dni odpustu za każdy raz Pius X, 19. II. 1906 r.)

O Jezu, który w srogiej Męce Swojej stałeś się wzgardą pospólstwa i
mężem boleści, cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu, na którym jaśniała
piękność i słodycz Bóstwa, a które teraz stało się dla mnie jako oblicze
„trędowatego!” Ale pod tymi rysami poznaję Twą miłość nieskończoną i
pragnę Cię kochać, pragnę, byś był kochany od wszystkich ludzi. Łzy,
spływające tak obficie z Twych oczu, ukazują mi się jako perły drogie,
które zbieram miłośnie, aby nieskończoną ich wartością kupować dusze
biednych grzeszników.
O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością, zachwycającą moje
serce, wolę
nie widzieć tutaj słodyczy spojrzenia Twego, nie czuć niewysłowionego
pocałunku ust Twoich, ale błagam Cię, wyryj we mnie Boskie Twe
podobieństwo, rozpal mnie miłością Twoją, aby mnie prędko wyniszczyła i
abym wkrótce
doszedł do oglądania chwalebnego Oblicza Twego w niebie. Amen.

Akt ofiarowania Ojcu Przedwiecznemu Najśw. Oblicza Pana Jezusa

Wszechmogący Boże, przedwieczny Ojcze! Wejrzyj na Oblicze Syna Twego
Jezusa Chrystusa, które ofiarujemy Ci z ufnością na chwałę Twojego
świętego Imienia, na wynagrodzenie zniewag, wyrządzonych Majestatowi
Twojemu, za potrzeby Kościoła świętego, za nawrócenie grzeszników, za
zbawienie całego świata i dla otrzymania wszystkich łask nam
potrzebnych. Jako najmiłosierniejszy nasz Pośrednik, Twój Syn ukochany
przemawia za nami do Ciebie; usłysz Jego wołanie, wejrzyj na rany, krew
i łzy Jego i, dla nieskończonych Jego zasług, wysłuchaj Go, o mój Boże,
i ulituj się nad nami nędznymi
grzesznikami, którzy z pokorą miłosierdzia Twego żebrzemy. Amen.

Kwiat Eucharystyczny, Kraków 1939 r., str. 304 – 307 (Za Biuletynem
Czcicieli św. Marii Goretti nr 19)„Twarzy mojej nie odwróciłem od łających i plujących na
mnie”. (Izaj. 50, 6)

Pan Jezus , nasz najukochańszy Mistrz Boski, sam raczył objawić nam
nabożeństwo do Swego Najśw. Oblicza – a przez nie jakoby otworzył nam
nowe źródło łask Bożych, obiecując, że ci, którzy czcić będą Jego Najśw.
Oblicze w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła święta
Weronika.
Zależnie od tego, z jaką gorliwością czcić będą Jego Najśw. Oblicze,
oszpecone przez bluźnierców, będzie czuwał nad ich obliczem, oszpeconym
przez grzechy. Oblicze moje jest jakby pieczęcią Bóstwa, która ma moc
przywracać duszom podobieństwo Boże.
Dla zachęcenia nas do tego pobożnego ćwiczenia, które wielce jest miłym
Panu Jezusowi i całemu niebu, udarował wszystkich czcicieli Swego
Najświętszego Oblicza wielkimi obietnicami, z których wyjątki
umieszczamy:

Obietnice P. Jezusa, dane czcicielom Jego Najświętszego Oblicza:

1. Osoby, mające nabożeństwo do św. Oblicza, otrzymują na ziemi
wewnętrzne i stałe światło, a w niebie szczególniejszą światłością
jaśnieć będą
2. Osoby, które wpatrywać się będą w rany Mego Oblicza na ziemi,
wpatrywać się też będą w Nie w niebie, jaśniejące chwałą.
3. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
4. Będę ich bronił od wszelkich nieszczęść i złych przygód.
5. Ci, którzy będą ofiarować Moje św. Oblicze Ojcu Mojemu, wyproszą
przez
to nawrócenie wielu grzeszników.
6. Przez to ofiarowanie nic im nie będzie odmówione.
7. Przez to św. Oblicze będą działać cuda.
8. Zapewnię im wytrwanie do końca.
9. Żaden z nich nie będzie odłączone ode Mnie.
10. Ci, którzy w jakikolwiek sposób bronić będą na ziemi sprawy Mojej na
zadośćuczynienie, Ja także będę ich bronił przed Moim Ojcem w niebie i
dam
im królestwo Moje.

Modlitwa do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa
(300 dni odpustu za każdy raz Pius X, 19. II. 1906 r.)

O Jezu, który w srogiej Męce Swojej stałeś się wzgardą pospólstwa i
mężem boleści, cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu, na którym jaśniała
piękność i słodycz Bóstwa, a które teraz stało się dla mnie jako oblicze
„trędowatego!” Ale pod tymi rysami poznaję Twą miłość nieskończoną i
pragnę Cię kochać, pragnę, byś był kochany od wszystkich ludzi. Łzy,
spływające tak obficie z Twych oczu, ukazują mi się jako perły drogie,
które zbieram miłośnie, aby nieskończoną ich wartością kupować dusze
biednych grzeszników.
O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością, zachwycającą moje
serce, wolę
nie widzieć tutaj słodyczy spojrzenia Twego, nie czuć niewysłowionego
pocałunku ust Twoich, ale błagam Cię, wyryj we mnie Boskie Twe
podobieństwo, rozpal mnie miłością Twoją, aby mnie prędko wyniszczyła i
abym wkrótce
doszedł do oglądania chwalebnego Oblicza Twego w niebie. Amen.

Akt ofiarowania Ojcu Przedwiecznemu Najśw. Oblicza Pana Jezusa

Wszechmogący Boże, przedwieczny Ojcze! Wejrzyj na Oblicze Syna Twego
Jezusa Chrystusa, które ofiarujemy Ci z ufnością na chwałę Twojego
świętego Imienia, na wynagrodzenie zniewag, wyrządzonych Majestatowi
Twojemu, za potrzeby Kościoła świętego, za nawrócenie grzeszników, za
zbawienie całego świata i dla otrzymania wszystkich łask nam
potrzebnych. Jako najmiłosierniejszy nasz Pośrednik, Twój Syn ukochany
przemawia za nami do Ciebie; usłysz Jego wołanie, wejrzyj na rany, krew
i łzy Jego i, dla nieskończonych Jego zasług, wysłuchaj Go, o mój Boże,
i ulituj się nad nami nędznymi
grzesznikami, którzy z pokorą miłosierdzia Twego żebrzemy. Amen.

Kwiat Eucharystyczny, Kraków 1939 r., str. 304 – 307 (Za Biuletynem
Czcicieli św. Marii Goretti nr 19)
Powrót