PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

100-lecie aprobaty Zgromadzenia michalitów

29 września 1921 roku książę-biskup krakowski ks. Adam Stefan Sapieha
zatwierdził Zgromadzenie św. Michała Archanioła. Zgromadzenie to założył
śp. ks. Bronisław Markiewicz w Miejscu Piastowym. Ten były salezjanin,
przyjęty do zgromadzenia przez samego św. Jana Bosco, chciał objąć
opieką zaniedbane, biedne dzieci oraz propagować życie wstzemięźliwe. Po
przejściowych kłopotach z akceptacją swojej pracy, rozpoczął owocny
apostolat w najbardziej zaniedbanych warstwach społecznych pod opieką
św. Michała Archanioła. Wraz ze śp. Anną Kaworek założył stowarzyszenie
"Powściągliwość i Praca", przekształcone następnie z zgromadzenie sióstr
michalitek. Kościelną aprobatę dał michalitkom ks. biskup przemyski
Anatol Nowak w 1925 roku. Zgromadzenie michalitów w czasie niemieckiej
okupacji zapłaciło sowitą daninę krwi za swoją wierność Kościołowi i
Polsce.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce!

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót