PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Stulecie koronacji obrazu Matki Bożej Różancowej w Krakowie


Sto lat temu, 2 X 1921 roku, ks. kardynał Adam Stefan Sapieha koronował
uroczyście na Rynku Głównym w Krakowie obraz Matki Bożej Różańcowej
czczony w krakowskim kościele dominikanów pw. Trójcy Przenajświętszej.
Obraz ten czczony był już od setek lat w kaplicy różańcowej u św.
Trójcy. W kaplicach różańcowych przy kościołach Zakonu Kaznodziejskiego
gromadziły się bractwa różańcowe już od średniowiecza. Pierwsze Bractwo
Różańcowe założył sam św. Dominik w Walencji w 1221 roku, a więc
osiemset lat temu. Na ziemiach polskich pierwsze bractwo różańcowe
powstało 12 stycznia 1481 roku przy dominikańskim kościele św. Wojciecha
we Wrocławiu. Miasto to co prawda nie leżało już wtedy w państwie
polskim, ale diecezja wrocławska aż do 1821 roku znajdowała się w
metropolii gnieźnieńskiej. Następne Bractwo Różańcowe powstało przy
kościele dominikanów w Krakowie w 1484 roku. Odnowione przez nas
9.XI.2016 roku Bractwo Różańcowe św. Piusa V uważa się za jego
kontynuację.

2.X. A.D.2021, w święto św. Aniołów Stróżów i pierwszą sobotę miesiąca
Różańca Świętego,

ks. Rafał. J.Trytek ICR
Powrót