PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga SJ

Obchodzimy dzisiaj, w święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego sto
trzecią rocznicę ogłoszenia niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
W ten smutny czas apostazji, herezji i szerzenia sie niemoralności ze
zdradą narodu i państwa włącznie, proszę o wielki zryw modlitewny i
pokutny, zwłaszcza przez modlitwę na Różańcu Świętym, litanią loretańską
i modlitwą do św. Józefa za Kościół Święty. Można też dodać poniższą
modlitwę ks. Piotra Skargi.


ks. Rafał J. Trytek icr


Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła
Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Piotr Skarga
Powrót