PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Bogu dzięki- Chocim 1621!

Dnia 10 października A.D. 2021 obchodziliśmy w Polsce Święto
Dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie Roku Pańskiego 1621. Okrągła
czterechsetna rocznica wypadła wyjątkowo okazale. W krakowskim oratorium
po mszy świętej (w której była komemoracja z Dziękczynienia),
odśpiewaliśmy Te Deum po łacinie z przepięknymi modlitwami
dziękczynnymi, w których wspominana jest Matka Boża i Patroni Polski.
Również we wrocławskim oratorium świętych Józefa, Jana Apostoła i Piusa
X mogliśmy w godny sposób podziękować Opatrzności Bożej za opiekę nad
Polską i prosić o ochronę przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Nowa, okazalsza kaplica dała tutaj większe możliwości. Mam nadzieję, że
i moje skromne kazania poświęcone tej bitwie choć trochę przyczyniły się
do solemnizacji Święta.
Niech święty Stanisław Kostka ma Polskę w opiece!

ks. R.Trytek, w święto Matki Bożej z Pilar, św. Maksymiliana BM i św.
Ludwika Bertranda
Powrót