PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wdzięczność

Wiele razy byłem pytany przez wiernych czy wśród naszych kapłanów byli
lub są tacy naprawdę Boży, świątobliwi, którzy wypraszali różne łaski i
cuda. Odpowiedź jest dość trudna, ponieważ do zjawisk nadprzyrodzonych
należy podchodzić ostrożnie, ale wydaje się, że można odpowiedzieć
pozytywnie na te pytania. Wiem na przykład, że za przyczyną biskupa
Guerarda des Lauriers O.P. niektóre osoby uzyskały pewne niebiańskie
dary. Dzisiaj z kolei otrzymałem listopadowy numer "Adsum", gdzie biskup
Pivarunas wspomina śp. biskupa Mojżesza Carmonę z Meksyku, a to z okazji
trzydziestej rocznicy Jego śmierci. Ks. biskup urodził się 31
października 1912 roku w Quechultenango, a imię zawdzięcza temu, że gdy
się rodził była wielka powódź w okolicy. Gdy miał półtora roku zmarł mu
ojciec, więc Jego wychowaniem zajęła się ciotka. W 1925 roku rozpoczął
naukę w szkole Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był to okres
największych prześladowań katolików przez rząd Callesa, więc młody
Mojżesz brał udział w sekretnych mszach odprawianych o czwartej rano!
Przyczyniło się to do Jego zmężnienia. W 1929 roku wstąpił do seminarium
duchownego. Nie był wybitnym uczniem, ale nie był też najgorszy. W
trakcie nauki seminaryjnej zrobił sobie roczną przerwę w nauce, by
utwierdzić swoje powołanie poprzez pracę w Akcji Katolickiej. Wreszcie,
w 1939 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował w
parafiach jako wikary, przez cztery lata uczył też łaciny w miejscowym
seminarium. W 1962 roku został proboszczem kościoła pw. Opatrzności
Bożej. Po soborze watykańskim II zaczął bronić Wiary przed modernistami,
poznał również ojca Joachima Saenza y Ariagę S.I. 17 października 1981
roku otrzymał sakrę biskupią z rąk Prymasa Wietnamu, arcybiskupa
Piotra-Marcina Thuca. W listopadzie 1991 roku ulega wypadkowi
samochodowemu i umiera. Bp Pivarunas wspomina, że przy przeniesieniu
ciała biskupa z cmentarza do kościoła zauważono, że nie uległo ono
rozkładowi... Zrobiono wtedy zdjęcia, które całą sprawę uwiarygadniają.
W tym numerze "Adsum" znajduje się również zdjęcie ks. Michała Pro S.I.
tuż przed Jego egzekucją. Ks. Michał umierał z okrzykiem "Viva Cristo
Rey"- Niech żyje Chrystus Król! Było to 23 listopada 1927 roku- 23
listopada 2021 roku otrzymałem numer "Adsum" z Jego zdjęciem... Biskup
Carmona niedługo przed swoją śmiercią konsekrował na biskupa ks.
Pivarunasa. Było to 24 września 1991 roku, w święto Matki Bożej od
Wykupu Jeńców. W 1993 roku, w święto św. Andrzeja Apostoła bp Pivarunas
konsekrował na biskupa ks. Daniela L. Dolana, który dwa lata później
wraz z ks. Cekadą zachęcał ks. Sanborna do założenia seminarium. Ks.
biskup Dolan wyświęcił również na kapłana ks. Fryderyka Palmę z
Instytutu Rzymskokatolickiego, oraz był współkonsekratorem ks. biskupa
Jóżefa Selwaya z tego samego zgromadzenia. W 2007 roku miałem zaszczyt
być gościem ks. biskupa w parafii św. Gertrudy Wielkiej w West Chester
koło Cincinnati, na święceniach kapłańskich ks. diakona Marka Ramolli.
Miesiąc wcześniej ks. biskup Dolan odwiedził Polskę i w naszej
krakowskiej kaplicy M.B. Królowej Polski bierzmował wielu wiernych.
Odwiedziliśmy wtedy także we dwóch Jasną Górę. W najnowszym numerze
swojego biuletynu ks. biskup Dolan wspomina wizytę- wraz z ówczesnym ks.
Sanbornem- w Belgii w latach dziewięćdziesiątych. Biskup pisze również o
ogromnym zmęczeniu z powodu trwającej już 20 miesięcy "sytuacji
pandemicznej", które powoduje pomyłki u "Bożych narzędzi", mając na
myśli zapewne siebie.
To brzmi jak chęć zakopania topora wojennego ze swoim
współbratem ks. biskupem Sanbornem. Módlmy się o jedność między naszymi
biskupami- Viva Cristo Rey!

ks. Rafał J. Trytek ICR, w święto św. Klemensa papieża i męczennika

Powrót