PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Głos kapłański nr 22
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża z Loreto!

Dziewiątego listopada minęła piąta rocznica założenia, czy też
odnowienia, Bractwa Różańcowego w Polsce. Na Patrona wybraliśmy świętego
Piusa V, którego krótki pontyfikat (1566 – 1572) pokazał siłę Kościoła
katolickiego. W krótkim czasie papież ten promulgował mszę i brewiarz,
będące wdrożeniem reform Soboru Trydenckiego. Pod koniec swoich rządów
święty Pius V zorganizował krucjatę antyturecką, która skończyła się
wspaniałym zwycięstwem pod Lepanto. Papież ten upomniał się również o
prawa Wiary Świętej w Polsce. Niech święty Pius V błogosławi z Nieba
wszystkim odmawiającym Różaniec Święty i zachowującym wierność
prawdziwie katolickiej liturgii, będącej wyrazem jedynej prawdziwej
Wiary rzymskokatolickiej. Okres Adwentu przypomina nam o naszej Matce,
która dała nam Dzieciątko Jezus – Maryi Niepokalanej. Niech Święto Jej
Niepokalanego Poczęcia uprzytomni nam, że u Boga nie ma nic
niemożliwego. Przez kontemplowanie tej tajemnicy uprosimy wiele łask.
Pamiętajmy o tych zakonach, które szczególnie czciły Maryję w Jej tytule
Niepokalanego Poczęcia – norbertanach, franciszkanach, teatynach,
jezuitach, pijarach i oczywiście polskich marianach. Mało kto wie jak
zażarta walka toczyła się między teologami o Niepokalane Poczęcie!
Największe zasługi położyli tu synowie świętego Franciszka z Asyżu.
Franciszkanin Jan Duns Scotus (Szkot) sformułował doktrynę o
przedodkupieniu Maryi przez zachowanie Jej od grzechu pierworodnego. Tej
prawdy bronili franciszkanie wszystkich gałęzi – obserwanci (bernardyni,
reformaci, alkantarzyści itd...), konwentualni (z czego bardzo dumny był
konwentuał ojciec Maksymilian Maria Kolbe) i kapucyni. Jak wiemy
pierwszy polski zakon nosił nazwę Marianów od Niepokalanego Poczęcia
N.M.P. Ojciec Maksymilian założył w 1917 roku Rycerstwo Niepokalanej, by
pod Jej sztandarem bronić Kościoła przed zakusami Jego
wrogów. 17 października minęła piętnasta rocznica odnowienia Rycerstwa
przez piszącego te słowa i garstkę wiernych.

Gdy myślimy o świętym Franciszku z Asyżu, zwłaszcza w czasie Adwentu,
to nie sposób nie wspomnieć o szopkach, które właśnie święty Biedaczyna
z Asyżu zaczął budować! Święty Patriarcha Seraficki zmienił w ten sposób
na zawsze sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia przez katolików.
Drugi najpopularniejszy święty franciszkański – Antoni z Padwy, jest z
kolei przedstawiany z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Można powiedzieć, że
dzięki obronie Niepokalanego Poczęcia N.M.P. franciszkanie stali się
tymi, którzy szczególnie dają światu Bożą Dziecinę. Jeśli dodamy do tego
"doktora Najświętszego Serca Pana Jezusa" czyli świętego Bonawenturę, to
całość się domyka. Nie ma I Zakonu św. Franciszka z Asyżu bez świętej
Klary i Jej drugiego Zakonu i III Zakonu, do którego należało bardzo
wielu świętych, jak chociażby św. Ludwik Francuski i św. Elżbieta
Węgierska, a także papieży – Pius IX, Leon XIII, święty Pius X czy
Benedykt XV. Członkami Bractwa Paska św. Franciszka z Asyżu byli święci
biskupi – Karol Boromeusz i Franciszek Salezy.

Najświętsze Serce Dzieciątka Jezus króluj nam!

Powrót