PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Cudowne potopienie się Szwedów

Około osiemnastu kilometrów na północny zachód od Tarnowa leży
miejscowość Odporyszów, znana z cudownego wizerunku Matki Bożej.
Historia obrazu wygląda następująco; W 1572 roku mieszkańcy wsi modlący
przy dębowym krzyżu ujrzeli po raz pierwszy cudowny wizerunek Matki
Bożej. Widzenie powtórzyło się po raz drugi w 1654 roku, w czasie
najazdu kozacko-tatarskiego. Ośmieleni zjawieniem się Niepokalanej,
mieszkańcy ruszyli do walki i odparli wschodnich barbarzyńców. Po raz
trzeci Maryja objawiła się podczas potopu szwedzkiego. Po spaleniu przez
luterańskich okrutników miasta Żabno, jego mieszkańcy wraz z
odporyszowianami schronili się w lesie, gdzie Matka Boża zagrzewała ich
do walki z najeźdźcą i dała czystą wodę, która wytrysnęła z ziemi
siedmioma źródełkami (!). W wyniku starcia liczniejsi Szwedzi uciekli na
bagna gdzie się potopili. Po cudownym ocaleniu zbudowano kościół,
konsekrowany w 1702 roku. W XVII wieku Cudowny Wizerunek Matki Boskiej
Odporyszowskiej został obdarowany srebrnymi sukienkami. Po rozbiorach
zrabowali je Austryjacy na rozkaz Józefa II. Od 1905 roku sanktuarium
opiekowali się księża Misjonarze, którzy doprowadzili do koronacji
obrazu papieskimi koronami. Miało to miejsce 15 sierpnia 1937 roku.
Konsekratorem był biskup tarnowski ks. Franciszek Lisowski.

Matko Boża Odporyszowska broń nas od wszystkich wrogów!

ks. Rafał Trytek

P.S. Korzystałem z artykułu "Sanktuarium Matki Bożej Odporyszowskiej,
Pani Powiśla" z "Warszawskiej Gazety" z 10-16 grudnia 2021
Powrót