PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Modlitwa o Boży pokój


Najświętszy Boże, za wstawiennictwem świętych patronów Polski, prosimy
Cię uniżenie o prawdziwy pokój, którego świat nie może nam dać.

Prosimy Cię o pokój Najświętszego Serca Pana Jezusa, o pokój czystego
serca,

o pokój wiary prawdziwej i dobrych uczynków,

prosimy Cię o pokój Niepokalanej Królowej Pokoju,

prosimy Cię o pokój Fatimskiego Anioła Pokoju

— o pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusa. Amen.
Powrót