PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Na śmierć biskupa Dolana

Z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza
biskupa Daniela L. Dolana. Daniel Lytle Dolan urodził się 28 maja 1951
roku w Detroit, w wielodzietnej irlandzkiej rodzinie. W 1965 roku
wstąpił do niższego seminarium arcybiskupiego w tym mieście. Później
wstąpił do zakonu cystersów w Szwajcarii, a stamtąd przeniósł się do
seminarium założonego przez arcybiskupa Lefebvre w Econe. Już około roku
1973 przestał uznawać herezjarchę Montiniego (Pawła VI) za papieża. Po
powrocie do USA jako kapłan, rozpoczął bardzo intensywny apostolat
katolicki. 27 kwietnia 1983 roku został usunięty z fsspx wraz z księżmi
Cekadą, Sanbornem, Kellym, Jenkinsem, Zappem oraz innymi. Owa słynna
"Dziewiątka" przeciwstawiła się narzuceniu przez centralę fsspx
nietradycyjnej liturgii z 1962 roku dystryktowi północnoamerykańskiemu,
co nastąpiło wbrew wcześniejszej umowie. Tenże dystrykt od początku był
wierny rubrykom mszy świętego Piusa X. Innymi problemami były- uznawanie
przez fsspx modernistycznych stwierdzeń nieważności małżeństwa oraz
zezwalanie kapłanom wyświęconym w nowym, wątpliwym rycie święceń
kapłańskich, a zwłaszcza biskupich na pełnienie posługi kapłańskiej.
Punktem zapalnym było skierowanie neoprezbitera ks. Tomasza P. Zappa na
placówkę gdzie miałby odprawiać mszę w nowym, protomodernistycznym rycie
z 1962 roku, promulgowanym przez modernistę Jana XXIII. Kapłani
dystryktu północnego USA stanęli murem za swoim polskim współbratem
(nazwisko Zapp jest skrótem od polskiego nazwiska Zapotoczny, typowego
dla Podhala skąd wywodzili się Rodzice ks. Tomasza). Po usunięciu z
fsspx ks. Dolan współzakładał Bractwo (obecnie Zgromadzenie) św. Piusa
V. Po odejściu z tej grupy ze względu na brak jasności doktrynalnej w
niej, ks. Daniel rozpoczął samodzielny apostolat w kościele św. Gertrudy
Wielkiej w rejonie Cincinnati. W 1993 roku, w święto św. Andrzeja
Apostoła przyjął sakrę biskupią od ks. biskupa Marka A. Pivarunasa. W
1995 roku
wraz z ks. Cekadą zachęcał ówczesnego księdza Donalda J. Sanborna do
założenia seminarium Przenajświętszej Trójcy. W latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia często przyjeżdżał do Europy,
gdzie m.in. wyświęcił kilku księży dla Instytutu Matki Bożej Dobrej
Rady. W październiku 2007 roku nawiedził również Polskę, bierzmując w
naszej krakowskiej kaplicy Matki Bożej Królowej Korony Polskiej wielu
kandydatów. W tymże roku zaprosił mnie do USA na święcenia kapłańskie
ks. Marka Ramolli. Ks. biskup był znany z propagowania wielu nabożeństw,
m.in. do Najświętszego Oblicza i Matki Bożej Dobrej Rady w której święto
umarł. Był też założycielem Stowarzyszenia kapłańskiego św. Franciszka
Salezego.
Moje relacje z biskupem Dolanem bywały burzliwe, ale ostatecznie
pogodziliśmy się w zeszłym roku, w święto św. Jacka- 17 sierpnia.

ks. Rafał J. Trytek ICR, 27.IV. A.D.2022, święto św. Piotra Kanizjusza,
39 lat po usunięciu biskupa Dolana z fsspx

P.S. Proszę o modlitwę za księży diakonów których biskup Dolan miał
wyświęcić 4 maja- w święto św. Józefa Patrona Kościoła, a którzy w tej
chwili zapewne czekają na biskupa który by ich mógł wyświęcić, a także
za polskiego kleryka, który 11 maja- w oktawę św. Józefa Patrona
Kościoła ma przyjąć święcenia subdiakonatu.

Powrót