PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Przyjaciel Polski ks. Orione
Ksiądz Alojzy Jan Orione urodził się 23 czerwca (święto św. Alojzego
Gonzagi) 1872 roku w Pontecurone, na pograniczu Piemontu i Lombardii. Po
przyjęciu święceń kapłańskich dnia 13 kwietnia 1895 roku w katedrze w
Tortonie, rozpoczął szeroką działalność społeczną i charytatywną, która
znalazła uznanie papieża Leona XIII i świętego Piusa X. Zwłaszcza ten
ostatni bardzo cenił księdza Orione powierzając mu pomoc Sycylii po
trzesięniu ziemi. Nawet władze świeckie podporządkowały się księdzu
Alojzemu powierzając mu kierowanie akcją ratunkową. Kapłan otrzymał za
nią złoty medal króla, co było zupełnym wyjątkiem z powodu
antykościelnego nastawienia władz. Podobnie po trzęsieniu ziemi w
Marsyce koło Rzymu, Orione kierował akcją pomocy dla poszkodowanych.
Ksiądz Orione był także pośrednikiem w godzeniu upadłych kapłanów z
Kościołem. Dla swoich prac założył m.in "Dzieło Boskiej Opatrzności".
Hasłem orionistów było : "Jezus, Papież, Dusze, Maryja" oraz Pawłowe
"Odnowić wszystko w Chrystusie".
Ksiądz Orione był również wielkim Przyjacielem Polski, o czym świadczą
poniższe cytaty:

"Polska powstanie, by spełnić posłannictwo wiary i cywilizacji
chrześcijańskiej, jakie Opatrzność Boża jej powierzyła. A nasze
Zgromadzenie, choć teraz takie małe, w swoim czasie dopomoże do
odrodzenia Polski i wielu z was będzie to widziało, ale trzeba się
modlić i żyć wiarą u stóp Kościoła." (9 września 1939)

"Nigdy nie czułem tak wielkiej miłości do Polaków, jak czuję teraz.
Nigdy nie czułem takiej boleści, jak w tych dniach, kiedy nieszczęsna
Polska została tak po barbarzyńsku rozszarpana. Nigdy też nie czułem
takiego żalu, jak teraz, kiedy Włochy niczego nie zrobiły dla Polski,
nie pomnąc na to, ilu Polaków oddało życie za wolność naszej Ojczyzny
włoskiej." (9 marca 1940)

W Jego skromnym pokoju wisiała polska flaga z ryngrafem Matki Boskiej
Częstochowskiej, co wielu Włochom nastawionym profaszystowsko i
germanofilsko się nie podobało. Ksiądz Orione zmarł w San Remo 12 marca
1940 roku, w święto św. Grzegorza Wielkiego. 20 listopada 1954 roku
Stolica Apostolska zatwierdziła Zgromadzenie Boskiej Opatrzności.

Ks. Rafał Trytek

Za: "Ksiądz Alojzy Orione" Teresa Jankowska, Warszawa 2019
Powrót