PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Ks. Filip Guépin (1951-2023)


We wtorek, 7 lutego A.D. 2023, w święto św. Romualda Opata zmarł znany
katolicki tradycjonalista, kapłan i rojalista ks. Filip Guépin. W 1971
roku wstąpił do międzynarodowego seminarium św. Piusa X w Econe wraz
m.in z Donaldem J. Sanbornem. W 1977 roku, w święto św. Piotra i Pawła,
został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre.
Święcenia kapłańskie otrzymał wtedy również śp. ks. Antoni Cekada. W
1980 roku został usunięty wraz z czterema francuskimi kapłanami z FSSPX
za integralne wyznawanie Wiary katolickiej, czyli pozycję "non una cum".
Przez wiele lat pracował duszpastersko z oddaniem w północnozachodniej
Francji, zakładając m.in. kaplicę Chrystusa Króla w Nantes. Prawdziwy
Wandejczyk według ducha ukochał Kościół Święty i Francję katolicką. Miał
szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Francji, świętej Anny,
świętej Joanny d`Arc i innych świętych francuskich. Ten łagodny i
radosny kapłan całym sercem oddany był parafianom i wyniszczał się w
pracy dla dusz. Jego miłość i miłosierdzie były dla wszystkich budujące.
Jednocześnie prowadził bezkompromisową walkę z modernizmem i jego
adeptami.
2 września 2021 roku, w święto Stefana króla węgierskiego i pierwszy
czwartek miesiąca, w Jego kaplicy pw. Chrystusa Króla ks. biskup Donald
J. Sanborn wyświęcił na kapłana ks. Henryka Chappot de la Chanonie z
Instytutu rzymskokatolickiego, który wspomagał duszpastersko ks. Guépin
aż do śmierci. Na barkach tego młodego kapłana spoczął teraz ciężar
troski o dusze.

Requiescat in pace!

ks. Rafał Trytek

Powrót