PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

O pamięć wołają ofiary


W tym roku przypada osiemdziesiąta rocznica genocydu, dokonanego na
narodzie polskim na Kresach południowo-wschodnich przez szowinistów z
Ukraińskiej Powstańczej Armii. To ludobójstwo jest zamiatane regularnie
"pod dywan" przez dużą część klasy politycznej w Polsce. Tym bardziej
ciąży na nas obowiązek pamięci o zbrodniach dokonanych przez bandytów z
UPA na niemal bezbronnej ludności polskiej, ormiańskiej, czeskiej, a
także tej części ukraińskiej która nie przyłączyła się do rzezi
sąsiadów. Pamiętajmy, że znakomita większość ofiar była katolikami-
głównie łacińskiego obrządku. Wraz z polskimi wsiami palono i niszczono
rzymskokatolickie kościoły i mordowano katolickich księży. Módlmy się
również za dusze pomordowanych którzy często nie są osobno w modłach
wspominani, bo nie mają już bliskich, którzy by o nich pamiętali, a ich
kości rozrzucone są po polach i lasach.

Requiescant in pace,

ks. Rafał Trytek

Powrót