PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W obronie księdza Cekady

Częstochowskie wydawnictwo "3dom" wydało właśnie książkę Wielebnego ks.
Antoniego Cekady "Praca rąk ludzkich". Z ogromnym niesmakiem
skonstatowałem, że słowo wstępne do tej znakomitej książki napisał znany
konserwatysta Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy". W
słowie wstępnym zaatakował on księdza Cekadę za rzekomą papolatrię, co
jest standardowym zarzutem heretyckich "tradycjonalistów" pod adresem
integralnych rzymskich katolików. Dodatkowo Lisicki sformułował zarzut
sprzyjania herezji pod adresem papieży: Liberiusza i Honoriusza! Jak
wiemy wszyscy wrogowie papiestwa posiłkowali się tym zarzutem,
zdradzając swoje antypapieskie zacietrzewienie.
Śp. ks. Antoni Cekada nie może się już bronić przed haniebnymi atakami
na swoje dzieło, ten obowiązek spoczywa zatem na nas wszystkich którzy
czerpiemy aż do tej pory z Jego artykułów.
Jednocześnie odradzam wszystkim wiernym wspierać finansowo wydawnictwo,
które w tak niegodny sposób szarga pamięć zasłużonego dla sprawy
katolickiej księdza Cekady.

ks. Rafał Trytek

1.IV.2023
Powrót