PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Liga modlitewna za kapłanów


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana Królowa
Polski.

Całym Ruchem Tradycji w Polsce wstrząsnęła informacja o opuszczeniu
kapłaństwa przez księdza Dawida Wierzyckiego, ważnie wyświęconego i
tradycyjnie uformowanego. Ten bolesny fakt powinien nam uświadomić
konieczność gorliwej modlitwy za tych kapłanów, którzy posiadają
tradycyjne, ważne święcenia i jednocześnie próbują stawiać czoła
zalewowi modernizmu i innych błędów i herezji. Niech każdy wierny
katolik weźmie sobie do serca obowiązek modlitwy za księży, którym tyle
zawdzięcza. Poświęcamy naszą ligę modlitewną za kapłanów świętym
Dominikowi i Tomaszowi z Akwinu. Niech Niepokalana ma w opiece
katolickich kapłanów by byli kapłanami wedle Serca Bożego!

ks. Rafał Trytek

4 kwietnia A.D.2023

Powrót