PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

350 lat beatyfikacji Salomei Piastówny

Błogosławiona Salomea Piastówna, klaryska która żyła w wieku XIII, od
samej śmierci słynęła cudami ale Jej proces beatyfikacyjny jak wielu
polskich świętych się przedłużał i dopiero w wieku XVII doczekaliśmy Jej
uroczystego wyniesienia na ołtarze.
W roku 1660 król Jan Kazimierz wraz z królową Ludwiką Marią Gonzagą i
polskimi biskupami, zwrócili się do papieża Aleksandra VII z prośbą o
beatyfikację Salomei. Papież zezwolił na proces i polecił biskupowi
krakowskiemu ks. Andrzejowi Trzebickiemu przeprowadzenie procesu
informacyjnego.
W okresie od 26 listopada 1663 do 26 listopada 1664 przesłuchano 42
świadków w Krakowie i Skale, w tym arcybiskupa lwowskiego ks. Jana
Tarnowskiego. 7 marca 1665 proces informacyjny został zamknięty. 6 maja
1673 roku po wnikliwej analizie dokumentacji przekazano sprawę papieżowi
Klemensowi X do rozstrzygnięcia, który 17 maja tego roku zatwierdził
kult Służebnicy Bożej siostry Salomei, ogłaszając ją w ten sposób
błogosławioną.
Relikwie świętej Salomei można nawiedzić m.in. w krakowskich
kościołach: franciszkanów i św. Andrzeja sióstr klarysek przy ulicy
Grodzkiej.

Błogosławiona Salomeo módl się za za naszą Ojczyzną Polską!

ks. Rafał Trytek, 9 maja A.D. 2023

Powrót