PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wakacje z Panem Bogiem.Okres wakacyjny to dla wielu czas odpoczynku zasłużonego całoroczną
pracą. By ten czas dobrze wykorzystać pamiętajmy, że obowiązki względem
Pana Boga nie ulegają wtedy zawieszeniu. Wszędzie gdzie tylko się udamy
winniśmy świadczyć o odkupieniu Przenajdroższą Krwią Chrystusa.
Najcięższa nawet pogoda nie usprawiedliwia wystawiania siebie i innych
na pokusy przeciw czystości. W okresie letnim nie ma również mowy o
zaprzestaniu walki jaka toczy się o duszę naszego narodu, o czym
świadczą haniebne postępki szwedzkich koncernów Volvo i Ikea- zmuszanie
pracowników do godzenia się z wyjątkowo ciężkim grzechem przeciw naturze
i wołającym o pomstę do nieba jakim jest homoseksualizm- w ostatnim
czasie. Stąd poważny obowiązek modlitwy za Ojczyznę i zgodnej z prawem
pracy nad jej oczyszczeniem z ideologii lewicowych, liberalnych i
ateistycznych.
Przy nawiedzaniu świątyń katolickich okupowanych przez heretyków
modernistycznych pamiętajmy by oddając cześć starym obrazom, krzyżom i
relikwiom nie pochylać głowy przed wizerunkami modernistów
"kanonizowanych" przez innych modernistów; w przypadku Polski chodzi
głównie o podobizny K. Wojtyły.
Zawsze natomiast pamiętajmy, że naszą ucieczką jest Niepokalane Serce
N.M.P.

ks. R.J.Trytek, święto Przenajdroższej Krwi Chrstusa
Powrót