PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wakacje z Panem Bogiem.


Wakacje to dla wielu czas odpoczynku zasłużonego całoroczną pracą. By
ten czas dobrze wykorzystać, pamiętajmy, że obowiązki względem Pana Boga
nie ulegają wtedy zawieszeniu. Wszędzie, gdzie tylko się udamy, winniśmy
świadczyć o odkupieniu grzeszników Przenajdroższą Krwią Chrystusa. Nawet
najtrudniejsza do zniesienia pogoda nie usprawiedliwia wystawiania
siebie i innych na pokusy przeciw czystości. W okresie letnim nie ma
również mowy o zaprzestaniu walki, jaka toczy się o duszę naszego
narodu, o czym w ostatnim czasie świadczą haniebne postępki szwedzkich
koncernów Volvo i IKEA – zmuszanie pracowników do godzenia się z
wyjątkowo ciężkim i wołającym o pomstę do nieba grzechem przeciw
naturze, jakim jest homoseksualizm. Stąd poważny obowiązek modlitwy za
Ojczyznę i pracy – zgodnej z prawem – nad jej oczyszczeniem z ideologii
lewicowych, liberalnych i ateistycznych.
Podczas nawiedzania świątyń katolickich okupowanych przez
modernistycznych heretyków pamiętajmy, by oddając cześć starym obrazom,
krzyżom i relikwiom, nie pochylać głowy przed wizerunkami modernistów
„kanonizowanych” przez innych modernistów: w przypadku Polski chodzi
głównie o podobizny Karola Wojtyły. Zawsze natomiast pamiętajmy, że
naszą ucieczką jest Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

W święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Powrót