PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W styczniu modlimy się w intencjach:


1. O święte powołania kapłańskie i zakonne oraz uświęcenie tych, które

już są.
2. O błogosławieństwo Bożej Dzieciny dla wszystkich wiernych katolików w

Polsce i na świecie.
3. O poddanie całej Ziemi Woli Bożej.
Zadaniem członków Bractwa Różańcowego św. Piusa V w styczniu jest

codzienne odmawianie Litanii do Najświętszego Imienia Jezus.
Powrót