PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W lutym modlimy się w intencjach:


1. O wykorzenienie herezji w Polsce i na świecie.
2. O ozdrowienie moralne narodu polskiego.
Zadaniem członków Bractwa w lutym jest codzienne odmawianie Litanii do

Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa papieża świętego Piusa X o nawrócenie heretyków
O Maryjo, Matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, prosimy Cię,

spojrzyj swymi litościwymi oczami na kacerskie i schizmatyckie narody.

Ty jesteś Stolicą mądrości, oświeć więc ich rozum tak okropnie pogrążony

w ciemnościach nieznajomości i grzechu, żeby jak najjaśniej poznali

święty, katolicki, apostolski i rzymski Kościół jako jedyny prawdziwy

Kościół Jezusa Chrystusa, poza którym nie można znaleźć ani świętości,

ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, wyjednaj im łaskę, aby uznali i

przyjęli wszystkie prawdy świętej wiary i po synowsku poddali się

zwierzchnictwu rzymskiego Papieża, zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi, a

tak rychle połączeni z nami słodkimi węzłami Bożej miłości utworzyli

jedną owczarnię pod tymże samym jednym pasterzem, i byśmy Cię wszyscy, o

Panno chwalebna, chwalili po wszystkie wieki, śpiewając: Ciesz się,

Maryjo Panno, wszystkie herezje zniszczyłaś na całym świecie. Amen.
Trzy razy Zdrowaś Maryja.
Powrót