PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Komunikat w sprawie powstania Towarzystwa św. Marii Goretti
Dnia 25 lutego A.D. 2020 w święto św. Macieja Apostoła, powstało w
Krakowie Stowarzyszenie św. Marii Goretti, którego przełożonym został
ks.
Rafał Trytek ICR. Celem stowarzyszenia jest koordynacja duszpasterstwa
katolickiego w Polsce w ścisłej podległości i lojalności przełożonemu.
Towarzystwo św. Marii Goretti jest jedynym reprezentantem apostolatu
ks. Rafała Trytka w Polsce, który ma na celu przekazywanie Wiary świętej
i wykorzenienie herezji modernizmu.

Ks. R.Trytek
Powrót