PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Laudetur Iesus Christus,W związku z rozporządzeniem władz Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie do
zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób informuję, że obsługiwane przeze mnie
oratoria nie są publiczne i nie gromadzi się w nich więcej niż 50 osób.

Wierni przychodzący do kaplic proszeni są o zachowanie szczególnej
ostrożności w dziedzinie sanitarnej – dokładne mycie rąk i zatykanie ust
w czasie kaszlu; warto mieć przy sobie własne środki czystości, jak
chociażby chusteczki. Od tej pory milkną również śpiewy w czasie Mszy
Świętych. Zamiast nich nabożnie się skupiamy na Ofierze Mszy Świętej.

Proszę nie wystawać pod kaplicą po skończonych nabożeństwach ani nie
rozmawiać na korytarzu i gdzie indziej.

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał Trytek ICR
Święty Rafale Archaniele, módl się za nami!
Powrót