PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wszystkie herezje samaś zniszczyła

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej (M.I.) w

1917 r. w Rzymie, by przeciwdziałać wpływom wolnomularstwa i innych

wrogów Kościoła. Stąd podstawową modlitwą rycerza Niepokalanej jest ta:

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie

uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a

zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

W ułożonym przez siebie akcie oddania się Niepokalanej zawarł dalej o.

Kolbe takie zdania: Użyj także,jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego

zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze

głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym

świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się

użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu

Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do

jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca

Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i

uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z

Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Te podstawowe cele zostały zarzucone przez oficjalne struktury Rycerstwa

Niepokalanej po Vaticanum II czy to otwarcie czy to implicite. Również

tzw. Rycerstwo Niepokalanej tradycyjnej obserwancji, funkcjonujące przy

Neo-fsspx, rozmyło cele oryginalnego M.I. z powodu chęci przypodobania

się modernistycznym heretykom (okupującym stolice biskupie Kościoła

katolickiego), formalnie niebędącym w posiadaniu autorytetu kościelnego.

Z tego powodu należy te obydwa niby-rycerstwa, które skapitulowały przed

najgorszym wrogiem Kościoła jakim jest modernizm uznać za uzurpacje.

Jednocześnie zauważmy, że Instytut Rzymsko-katolicki do którego

przynależę ma jako główny cel wykorzenienie herezji modernizmu, i z całą

mocą go demaskuje i zwalcza.ks. Rafał Trytek
Powrót