PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W maju modlimy się w intencjach:
1. O opiekę Maryi Niepokalanej i świętych Patronów Polski nad narodem
polskim.

2. Za x. Bedę Nkamuke i wiernych Tradycji katolickiej w Nigerii, z
powodu chaosu gospodarczego zagrożonych rozbojami i śmiercią.

3. Za wiernych Tradycji katolickiej w Skandynawii, którzy od lutego
pozbawieni są dostępu do sakramentów.

Zadaniem członków Bractwa w maju jest codzienne odmawianie Litanii
Loretańskiej.

Święci Stanisławie Biskupie i Andrzeju Bobolo, módlcie się za nami!

Powrót