PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Tradycyjne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - Ks. Rafał TrytekNiedawno na język polski przetłumaczony został- zresztą niechlujnie-

artykuł ks. Benedykta Hughes`a CMRI (Zgromadzenie Maryi Królowej

Niepokalanej) przeciw nabożeństwu do miłosierdzia Bożego w wersji s.

Faustyny Kowalskiej. W warstwie merytorycznej uwagi przeciw temu

nabożeństwu są raczej sensowne, chociaż nie wiemy dlaczego dokładnie

Święte Oficjum ocenzurowało to nabożeństwo i kult obrazu Jezusa

Miłosiernego w 1959 r. Bardziej istotne jest to, że katolicy winni po

prostu odprawiać te nabożeństwa, które są zatwierdzone przez Kościół.

Jak chociażby koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez Ojca Świętego

Piusa IX, która już od dekady jest zamieszczona na mojej stronie. Dziwi

mnie zatem niezmiernie wezwanie ks. Benedykta do zaniedbania nabożeństwa

do Miłosierdzia Bożego jako do rzekomo nowego. Ks. Hughes`em kieruje

zapewne wyłącznie ignorancja typowa dla kapłanów CMRI.

Ja ze swej strony zachęcam do odmawiania tradycyjnej koronki do

Miłosierdzia Bożego, która ma imprimatur dwóch biskupów krakowskich, a

którą powtórnie niżej podaję:„-Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.
Modlitwa.
O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to

rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami,

użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i

bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic

odmówić nie możesz.
10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.
Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje

się Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo.”
Za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski, ułożony przez O.L.K., wydanie trzynaste,

Kraków 1928

Imprimatur: Kraków 28.III.1894, kard. A. Dunajewski, Reimprmiatur:

Kraków 26.IV.1928, bp Adam Stefan Sapieha.
O mój Jezu miłosierdzia!
ks. Rafał Trytek ICR
Powrót